Vòng Quay BTS

Bạn còn 0 lượt chơi. Miễn phí!

Bạn còn 0 lượt quay.

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
*******n Van Trúng 9999 Kim cương Cách đây 7 giây
*******Huong Trúng 9999 Kim cương Cách đây 4 phút
*******i Thu Trúng 19999 Kim cương Cách đây 5 phút
*******Tu Uy Trúng 399 Kim cương Cách đây 7 phút
*******eu Vy Trúng 14999 Kim cương Cách đây 8 phút
*******Hoang Trúng 14999 Kim cương Cách đây 10 phút
******* Hung Trúng 9999 Kim cương Cách đây 14 phút
*******Cuong Trúng 19999 Kim cương Cách đây 26 phút
*******Thang Trúng 9999 Kim cương Cách đây 38 phút
******* Sang Trúng 1999 Kim cương Cách đây 50 phút