Mở Thẻ Thần Tượng

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Bạn còn 0 lượt chơi. Miễn phí!

Bạn còn 0 lượt quay.

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
******* Sang Trúng 9999 Kim cương Cách đây 7 giây
*******Tuong Trúng 20 Kim cương Cách đây 10 phút
*******Tuong Trúng 19 Kim cương Cách đây 10 phút
******* Chau Trúng 399 Kim cương Cách đây 10 phút
*******Nhung Trúng 9999 Kim cương Cách đây 16 phút
******* Long Trúng 9999 Kim cương Cách đây 53 phút
*******" Cam Trúng 19999 Kim cương Cách đây 59 phút
*******n Nam Trúng 99 Kim cương Cách đây 1 giờ
******* Long Trúng 19999 Kim cương Cách đây 1 giờ
******* Ngan Trúng 999 Kim cương Cách đây 1 giờ